عمومی و بین رشته‌ای

عمومی و بین رشته‌ای

 

ما در گروه آموزشی عمومی و بین رشته‌ای آکادمی پایا تلاش می کنیم با برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع فرهنگ کار تیمی را گسترش داده و از طرفی زمینه و بستری ایجاد کنیم تا مسائل مختلف حوزه سلامت را از چشم‌انداز متخصصین رشته‌های مختلف بررسی کنیم.

علاوه بر آن اعضای تیم درمان از مداخلات گروه‌ها و رشته های مختلف در بیماری‌ها و اختلالات آگاهی بیشتری داشته باشند تا با ارجاع به موقع مراجعین برای دریافت خدمات مختلف، با انجام مداخلات زودهنگام و به هنگام به اثر بخشی بهتر مداخلات کمک کنیم و از این طريق به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مراجعین کمک کنیم .

ما در این گروه آموزشی بر آن هستیم تا با برگزاری دوره های آموزشی و مراقبتی و نیز تولید محتوای علمی مفید برای عموم مردم سطح دانش عمومی را از مراقبت‌های بهداشتی و سلامت افزایش دهیم تا با این طریق در پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان در کشور کمک کنیم .