کارگاه آموزشی آزمون هوش وکسلر

کارگاه آموزشی آزمون هوش وکسلر
نوع: حضوری
تاریخ برگزاری کارگاه: 1402/02/28
ناموجود

تذکر مهم:

این کارگاه ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و علوم تربیتی می باشد و در صورتی که مدارک دال بر دانشجو یا فارغ التحصیلی را ارائه ندهید امکان شرکت در کارگاه را نخواهید داشت.

مدارک مورد پذیرش:

 • گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه
 • کارت عضویت نظام روانشناسی و مشاوره
 • کارت دانشجویی

توجه: مهلت تخفیف افتتاحیه و سال جدید تا پایان فروردین تمدید گردیده و دیگر قابل تمدید نخواهد بود.

تخفیف نوروزی افتتاحیه تا پایان فروردین:
قیمت آزاد: ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

۲۵٪ تخفیف:  ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

 


عنوان دوره: کارگاه آموزشی آزمون هوش وکسلر

دکتر میهن اکسیر

مدرس: دکتر میهن اکسیر 

دکترای تخصصی روانشناسی 

با ارائه گواهی معتبر
ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و علوم تربیتی

محل برگزاری: شیراز


سرفصل‌ها:

 • تاریخچه آزمون های هوش
 • کاربرد آزمون هوش
 • تفاوت آزمون وکسلر با استندفورد بینه 
 • شاخص های اصلی چه مواردی را می سنجند 
 • شاخص های جانبی چه مواردی را می سنجند 
 • شاخص های مکمل چه مواردی را می سنجند 
 • شرایط اجرای آزمون 
 • دستورالعمل اجرای هر خرده آزمون 
 • دستورالعمل نمره گذاری هر خرده آزمون 
 • دستورالعمل توقف هر خرده آزمون 
 • هر خرده آزمون چه مواردی را می سنجد 
 • تفسیر آزمون