دکتر پیمان طاهری

دکتر پیمان طاهری
دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی 
دانش‌آموخته جامعه بین‌المللی درمان هیجان‌مدار
دانش آموخته پروفسور گرینبرگ 
مدرس دوره‌های تخصصی هیجان‌مدار

این صفحه در حال به‌روزرسانی می‌باشد...