خدمات حضوری و انلاین

ما در آکادمی پایا تلاش می کنیم با امکان برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی بصورت حضوری و انلاین شرکت مخاطبان را تسهیل کنیم تا بتوانند متناسب با شرایط از خدمات ما بره مند شوند