برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی

ای بخش یکی از فعال ترین بخش های آکادمی پایا می باشد

ما در این بخش می کوشیم با در نظر گرفتن نیاز های روز فارغ التحصیلان علوم پزشکی و روانشناسی با برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با کیفیت ، در به روز رسانی دانش دانشجویان و فارغ التحصلان نقش آفرینی کنیم.