دوره‌ی آفلاین آشنایی با رویکرد روانپویشی کوتاه مدت (ISTDP)

قیمت: 300,000 تومان
 دوره‌ی آفلاین آشنایی با رویکردهای روانشناسی

مدرس:
دکتر علیرضا زرندی

شیوه برگزاری: آفلاین (فایل دوره)

مدت زمان: 4 ساعت آموزش


سرفصل‌ها:

  • ترومای دلبستگی و آسیب شناسی روانی

  • احساسات پایه و مولفه های آن

  • اضطراب و تنظیم آن

  • دفاع های روانشناختی و کار با آن ها

  • پروتکل استاندارد و تدریجی در ISTDP

  • تشخیص و مداخله بر اساس مثلث تعارض و شخص

  • طیف مراجعین بر اساس مقاومت و شکنندگی

 

کارگاه آموزشی آشنایی با رویکرد های روانشناسی:

این رویکرد بر نقش دلبستگی در بروز مشکلات تاکید می کند. نظریه پردازان این رویکرد معتقدند آسیب به دلبستگی منجر به بروز احساسات متعارض و اضطراب می شود که فرد در تلاش برای سرکوب آنها بر می آید. هدف درمان در این رویکرد ، کمک به تجربه ی احساسات است.


 

هزینه دوره:

300 هزار تومان


شماره تلفن‌های پشتیبانان این دوره:
8-09177507017


فایلعنوانتاریخ ثبت
پایا_درمان روانپویشی_ISTDP 1402/10/18