دوره آموزشی آفلاین آشنایی با رویکرد شناختی - رفتاری (CBT)

قیمت: 300,000 تومان
دوره‌ی آفلاین آشنایی با رویکرد شناختی - رفتاری (CBT)

مدرس:
دکتر حمید ضرابی

شیوه برگزاری: آفلاین (فایل دوره)

مدت زمان: 3 ساعت آموزش


سرفصل‌ها:

  • مبانی نظری درمان شناختی رفتاری

  • عناصر اصلی درمان شناختی رفتاری

  • اشنایی با خطاهای شناختی و انواع آن

  • اشنایی با باورهای ناکارآمد

  • ساختار جلسات درمان

  • آشنایی با انواع تکنیک ها در جلسات درمان

 

کارگاه آموزشی آشنایی با رویکرد شناختی رفتاری (CBT):

این رویکرد برای شناخت و تفکر انسان ارزش زیادی قائل است و نظریه پردازان این رویکرد معتقدند اختلالات ما ریشه در باورهای ما دارند و در نهایت تغییر این باور ها موجب تغییر در احساسات و رفتار های ما می شود.

درمانگر در این رویکرد از تکنیک ها و تکالیفی استفاده میکند که با همکاری و مشارکت فعال مراجع ، باور های ناکارآمد را جایگزین کند.


 

هزینه دوره:

300 هزار تومان


شماره تلفن‌های پشتیبانان این دوره:
8-09177507017


فایلعنوانتاریخ ثبت
پایا- درمان شناختی رفتاری_CBT 1402/10/18