dermal filler procedures

رایگان

این کتاب به بهترین حالت ممکن تدوین و سازماندهی شده و راهنمایی معتبر و به روز در مورد روش های رایج تزریق برای انواح پوست و نواحی مختلف را به شما می دهد.
همچنین شما با مطالعه این کتاب با انواع کاربردهای درمانی بوتاکس، و آینده آن در درماتولوژی آشنا می شوید.
 از مزایای دیگر این کتاب آموزش روی تصویر در بسیاری از آموزش های آن است.


فایلعنوانتاریخ ثبت
dermal filler procedures - رایگان 1401/11/30