Botulinum Toxin Procedures in Cosmetic Dermatology Series 4th Edition

رایگان


این کتاب به بهترین حالت ممکن تدوین و سازماندهی شده و راهنمایی معتبر و به روز در مورد روش های رایج تزریق برای انواح پوست و نواحی مختلف را به شما می دهد
همچنین شما با مطالعه این کتاب با انواع کاربردهای درمانی بوتاکس، و آینده آن در درماتولوژی آشنا می شوید.

 از مزایای دیگر این کتاب آموزش روی تصویر در بسیاری از آموزش های آن است.

 


فایلعنوانتاریخ ثبت
Botulinum Toxin Procedures in Cosmetic Dermatology Series 4th Edition - رایگان 1401/11/30